IE9 of lager? Update je browser nu!

De Moanne

Afûk


2016


De Moanne is een meertalig cultureel opinieblad en komt zeven keer per jaar uit op papier. De Moanne bestaat sinds 2003 en bevat vooral bijdragen in het Nederlands en Fries. In De Moanne is het tot 2003 zelfstandig literaire tijdschrift Trotwaer opgenomen. De Moanne wordt uitgegeven door de Stichting de Moanne te Leeuwarden. BWH verzorgt sinds 2009 het grafisch ontwerp voor de tijdschriften.

Het algemeen-cultureel opinieblad de Moanne wil een toegankelijk eigentijds blad zijn voor en over cultuur in Fryslân. Het is niet een tijdschrift voor de Friese cultuur, maar streeft ernaar een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de cultuur en taal in Fryslân zonder ondergeschikt te zijn aan een bepaalde (maatschappelijke) ideologie.

De Moanne Cover Sept 2010
De Moanne Cover Okt 2012

De Moanne biedt een podium aan degenen die willen schrijven – in het Fries of in het Nederlands – over verschillende onderwerpen, zoals architectuur, beeldende kunst, film, fotografie, jongerencultuur, muziek, geschiedenis, theater en literatuur. Talen: Fries en Nederlands.

In de loop van de jaren zijn er naast de reguliere tijdschriften ook een unieke serie specials uitgekomen op kleiner formaat.

De Moanne spread
De Moanne spread

Meer informatie over De Moanne op www.demoanne.nl!

Andere projecten